Page 5 - Irodaszerbeszerzesi-ABC
P. 5

Obsah

             5-13     EKO KANCELÁRIA


                             1     ŽIVOTOSPRÁVA    14-32

             33-50      SVET KÁVY    2


             51-88    KUCHYNSKÉ VÝROBKY  3


             89-118   HYGIENICKÉ POTREBY  4


             119-176   KANCELÁRSKY PAPIER  5

             177-212  KANCELÁRSKE DOPLNKY  6


                             7    ZAKLADANIE A ARCHIVÁCIA  213-274


                             8     PÍSACIE POTREBY  275-346


                             9     KOREKCIA, LEPENIE 347-364

                             10  MALÉ KANCELÁRSKE ZARIADENIA 365-400


                             11   KANCELÁRSKA TECHNIKA 401-436


             437-476    PREZENTÁCIA    12


             477-502 SPOTREBNÝ MATERIÁL K TLAČIARŇAM 13


             503-512    DÁTOVÉ NOSIČE   14

                             15 TECHNOLOGICKÉ VÝROBKY A DOPLNKY 513-548


                             16   KANCELÁRSKY NÁBYTOK 549-596


                             17 DEKORÁCIE A DOPLNKY DO KANCELÁRIE 597-614


                             18    PREVÁDZKA A ÚDRŽBA  615-650

             651-666  ODKLADANIE A BALENIE  19


             667-676   PRACOVNÉ POMÔCKY   20


               ABECEDNÝ VYHĽADÁVAČ VÝROBKOV     677    INDEX VÝROBKOV  684


                                                        1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10