Page 5 - MODRY_KATALOG_2018
P. 5

Obsah
       013-068        KANCELÁRSKY PAPIER   1                Kancelárske potreby


        069-128     ZAKLADANIE A ARCHIVÁCIA   2


       129-208         PÍSACIE POTREBY   3       209-226         KOREKCIA, LEPENIE  4


        227-262      KANCELÁRSKE DOPLNKY   5


        263-304   MALÉ KANCELÁRSKE ZARIADENIA   6


        305-318      ODKLADANIE A BALENIE   7


     Technologické výrobky              8   KANCELÁRSKA TECHNIKA      319-354                              9   SPOTREBNÝ MATERIÁL K TLAČIARŇAM 355-382


                             10   TECHNOLOGICKÉ VÝROBKY A DOPLNKY 383-428                             11   DÁTOVÉ NOSIČE          429-442


                             12   PREZENTÁCIA           443-480


       481-522       KANCELÁRSKY NÁBYTOK   13                   Nábytok


        523-538 DEKORÁCIE A DOPLNKY DO KANCELÁRIE  14


      Prevádzka a údržba               15   KUCHYNSKÉ VÝROBKY        539-574                             16   SVET KÁVY            575-596


                             17   HYGIENICKÉ POTREBY       597-622


                             18   PREVÁDZKA A ÚDRŽBA       623-654                             19   PRACOVNÉ POMÔCKY        655-666


        SPRIEVODCA ZNAČKAMI  004    LOGÁ DODÁVATEĽOV  008-011    ABECEDNÝ VYHĽADÁVAČ VÝROBKOV  668


                                                        1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10